terug naar bouwcontracten

zin en onzin van bouwcontracten

K I S S

Keep It Simple Stupid

twintig eeuwen geleden.......

Vitruvius schreef het al in de tijd van de Romeinse keizers: tot de opleiding van de architect behoort het ook om bij het opstellen van het bouwcontract, door zijn kennis van zaken, de belangen van zowel opdrachtgever als aannemer zeker te kunnen stellen. Want als het contract professioneel is opgemaakt, zullen beide partijen zonder elkaar te benadelen de verbintenis nakomen.' (bron 'Vitruvius Handboek Bouwkunde' vertaald door Ton Peters, uitgever Atheneum-Polak & Van Gennep, vijfde druk 2008, bladzijde 32).
Er is dus niets nieuws onder de zon, zoals de Prediker 1000 jaar eerder ook al schreef.......

wat is kwaliteit?

Het woord 'kwaliteit' is afkomstig van het Latijnse woord 'qualitas', dat 'hoedanigheid' of 'eigenschap' betekent. Beweren dat een bouwstof kwaliteit bezit, zegt niets. Die bouwstof kan goede of slechte eigenschappen hebben.

Welke eigenschappen een bouwstof moet bezitten wordt bepaald door de eisen die eraan gesteld worden: wettelijke eisen door de overheid, aanvullende eisen door de opdrachtgever.

De overheid heeft tot taak handhaving en bevordering van de publieke gerechtigheid en publieke belangen. Om die reden stelt de Nederlandse wet eisen aan bouwstoffen, bouwdelen, gebouwen en het bouwproces, die tot doel hebben letsel of schade aan mens en milieu te voorkomen of te beperken. Voor de meeste bouwstoffen gebeurt dit inmiddels door de verplichte toepassing van de Europese Verordening bouwproducten (CE-markering). Deze verordening heeft tot doel de handel in bouwproducten tussen de Europese landen makkelijker te maken.

Daarnaast kan de opdrachtgever waarde hechten aan zaken waar de overheid (meestal) geen eisen aan stelt, zoals bijvoorbeeld de levensduur, de gebruiksvriendelijkheid en het uiterlijk van bouwstoffen.

bestektekst van een kunstof muur ......

KUNSTSTOF STEEN, DROOG GESTAPELD
SCHOON METSELWERK, METSELVERBAND
Metselverband: halfsteens, geen doorgaande stootvoegen.
Spouwbladdikte (mm): 93.
Oppervlaktegroep schoon-werkzijde(n) overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 22, bijlage A:1.
KUNSTSTOF STEEN, METSELSTEEN
Fabrikaat: Lego.
Type: Duplo.
Kleur: blauw.
Oppervlak: glad.
Afmetingen (l x b x h) (mm): 31 x 31 x 18,5.
BUITENWAND, BUITENSPOUWBLAD
De buitenspouwbladen, als aangegeven op tekening.