terug naar hoofdpagina

bouwcontracten voor professionals

leg de bouwkwaliteit vast!

De kwaliteit van een bouwwerk wordt onder andere bepaald door vormgeving, gebruiksgemak, duurzaamheid en wetgeving. De prijs door onder andere het budget van de opdrachtgever en de marktwerking tussen de bij de bouw betrokken bedrijven.
Door het eindresultaat van het ontwerpproces in een bouwcontract vast te leggen, weet de opdrachtgever wat hij krijgt voor zijn geld en de aannemer wat hij moet leveren! Dit geldt dus zowel voor de traditionele wijze van aanbesteden als voor een geintegreerde contractvorm. In het laatste geval wordt het bestek namens de aannemer(s) opgesteld.

Het bouwcontract bestaat uit tekeningen, administratieve bepalingen en een technische omschrijving. De administratieve bepalingen en de technische omschrijvingen kan ik voor u maken.

Ik heb ruime ervaring met het opstellen van deze documenten voor eenvoudige tot grote en complexe onderhouds- en nieuwbouwbouwwerken. Ik analyseer grondig of het gebouwontwerp alle gegevens bevat die nodig zijn voor de juiste prijsvorming of de afgesproken prijs en leg de verlangde of afgesproken kwaliteit van de gebouwonderdelen eenduidig vast. Hierdoor onstaan er in de bouwfase nauwelijks discussies. Ik werk met de UAV en de AVA.

flyer

leg de bouwkwaliteit vast!

selectie

selectie van gemaakte bestekboeken

v&g-plannen

ook veiligheids- en gezondheidsplannen kan ik voor u maken

(on)zin

zin en onzin van bouwcontracten